محمد حاتمی

محمد حاتمی

آدرس الکترونیکی : mohammad.hatami27@gmail.com

تلفن : 1113- 08646337801

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد

1390- 1388

مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

کارشناسی

1384- 1380

مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

 

زمینه های تحقیقی مورد علاقه

ردیف

عنوان

1

مدیریت پسماند

2

فن آوری زیستی و تولید انرژیهای تجدیدپذیر

3

مدیریت و کنترل آلودگی ها با استفاده از روشهای مهندسی اکولوژیک

4

اثرات فناوریهای نوین بر محیط زیست

5

طراحی اماکن گردشگری جهت جذب گردشگر

 

 

مهارتها

آشنایی با نرم افزارهای :

Microsoft Word XP

Microsoft Excel XP

Microsoft PowerPoint XP

Arc Gis  مقدماتی

Spss پیشرفته

 

سوابق اجرایی

عنوان

محل فعالیت

کارشناس ترویج  به مدت 2 سال

اداره جهاد کشاورزی شهرستان خمین

کارشناس ناظر تولید کود آلی (کمپوست) به مدت 2 ماه

اداره بازیافت شهرداری خمین

کارمند دانشگاه علوم  تحقیقات  واحد خمین از سال 90 تا اکنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین

عضو هیئت مؤسس مؤسسه زیست محیطی وحدت سبز

مؤسسه غیر انتفاعی- زیست محیطی وحدت سبز در استان مرکزی

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

کارشناس مشاور زیباسازی شهری به مدت 1 سال

شهرداری خمین

کارشناس ناظر طراحی و اجرای فضای سبز پارکها و میادین شهری

شرکت رزبانان دشت(تهران)

عضو شورای اداری- صنفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

عضو شورای ستاد اقامه نماز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

 

 

دوره های آموزشی و تخصصی

دوره آشنایی  با نرم افزار تخصصی Arc Gis در جهاد کشاورزی شهرستان خمین

دوره آشنایی  با نرم افزار تخصصی Spss در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دوره آموزشی طرح و برنامه نویسی امور کشاورزی و منابع طبیعی در جهاد کشاورزی شهرستان خمین

 

 

 

سوابق تدریس

نام دانشگاه

نام دروس تدریس شده

دانشگاه پیام نور مرکز شازند

چوب شناسی و حفاظت چوب

اکولوژی جنگل

اکوتوریسم

ترویج و توسعه فعالیتهای ترویجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

مهندسی محیط زیست

مبانی اکولوژی

انرژی و توسعه پایدار

 

 

طرح های پژوهشی

-          بررسی تأثیر شیرابه حاصل از دپوی کمپوست موجود در سایت محوطه کارخانه کمپوست شهرستان خمین از جنبه آلودگی به فلزات سنگین بر خاک زراعی اطراف کارخانه

-          بررسی میزان پسماندهای غذایی تولید شده درجهت تولید کود آلی

-          بررسی میزان کاغذ باطله تولیدی و بررسی صلاحدید خرید دستگاه های بازیافت

 

 

پایان نامه

کارشناسی ارشد

تأثیر شیرابه کمپوست کارخانه کمپوست شهرستان خمین بر خاک منطقه از جنبه آلودگی به فلزات سنگین

کارشناسی

زون بندی پارک جنگلی شهرستان خمین از جنبه تنوع گیاهی