نشریات نامعتبر

این فهرست (فایل پیوست)  شامل تمامی نشریات نامعتبر خارجی نیست. برای دریافت فهرست نهایی و کامل نشریات معتبر و نا معتبر باید به لینک های زیر مراجعه نمایید.

 

فهرست مجلات نامعتبر

http://rvp.iau.ir/sp/images/docs/blacklist-march2015.pdf
 
 
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی
http://rvp.iau.ir/sp/images/docs/fake websites.pdf
 
 
فهرست مجلات مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی
http://rvp.iau.ir/sp/images/download/majalat mosavab.pdf
 
توزیع رشته ای مجلات مصوب دانشگاه آزاد اسلامی
http://rvp.iau.ir/sp/images/download/Tozi reshteii majalat.pdf
 
 
 
فهرست مجلات معتبر وزارتین
http://rvp.iau.ir/sp/images/download/majale.pdf
 
 
پایگاه اطلاعات علمی
http://www.sid.ir/
 
 
مجلات ISC
http://isc.gov.ir/
 
 
بررسی ISI بودن مجله
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل