کتابخانه

 

1-ساختمان کتابخانـه کجاست ؟ جنب سلف سرویس .

2-نام کتابخانـه چیست ؟ سیداحمد خمینی (ره).

3-ساعت کاری کتابخانه به چه صورت است ؟ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 30/7 الی 15 ،  پنج شنبه و جمعه از ساعت 30/7 الی 17 ، ساعت استراحت 12 الی 13 می باشد.

4-در کتابخانه چه امکاناتی وجود دارد ؟ سیستم وایرلس ، مجهز به مبلمان جهت استفاده دانشجویان ، وجود کمدهایی جهت گذاشتن وسایل شخصی هنگام ورود به بخش مخزن و بخش مرجع ، وجود آبسـردکن ، مجهز به 6 دستگاه کامپیوتر جهت جستجوی منابع کتابخانه .

5-چند نسخه کتاب دارید ؟ 38000نسخـه .

6-چند عنوان مجله دارید ؟ 50 عنوان مجلـه .

7-آیا مجلات را می توان بیرون برد ؟ خیر در قسمت مربوطه باید مطالعه شود .

8-نحوه استفاده از آرشیو مجلات به چه صورت است ؟ در قسمت زیرین قفسه های نشریات نگهداری می شود و می توان استفاده کرد.

9-کتابخانه از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟ بخش امانت ، بخش مرجع و پایان نامه ها ، بخش نشریات ، بخش خدمات فنی ، بخش مخزن کتاب ، بخش اداری ، سالن مطالعه خواهران و سالن مطالعه برادران .

10-چگونه عضو شوم ؟ ارائه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت .

11-چه تعداد کتاب می توانم ببرم ؟ مقطع کاردانی و کارشناسی 2کتاب ، مقطع کارشناسی ارشد 3کتاب  ، مقطع دکتری 4 کتاب .

12-مدت امانت کتاب به چه صورت است ؟ مقطع کاردانی و کارشناسی یک هفته ، مقطع کارشناسی ارشد دو هفته  ، مقطع دکتری سه هفته .

13-تمدید کتاب به چه صورت است ؟ کلیه مقاطع تحصیلی فقط یکبار می توانند تمدید کنند.

14-اگر کتابهایم را دیر بیاورم چه مشکلی پیش خواهد آمد؟ در صورت بیشتر از 3  دفعـه دیرکرد لغو عضویت می شود.

15-اگر کتابی را که به امانت بردم گم شد چه مشکلی پیش خواهد آمد ؟ جهت جایگزین آن باید کتاب خریداری شود.

16-کتابهای مرجـع را میتوان بیرون برد ؟ خیر در قست مربوطه باید مطالعه شود .

17-نحوه استفاده از پایان نامه ها به چه صورت است ؟ امانت داده نمی شوند ، عکسبرداری ممنوع می باشد ، در قسمت مربوطه باید مطالعه شود.

18-طریقه جستجوی کتاب به چه صورت است ؟ سیستم کامپیوتری و از طریق برنامه پارس آذرخش و طبق راهنمای جستجو که کنار سیستم ها نصب شده است.

19-نحوه پیدا کردن کتابها در قسمت مخزن کتاب به چه صورت است ؟ با توجه به راهنمای قفسه ها که کنار مخزن کتاب نصب شده است و رده کتابها نیزکنگره LC می باشد.

20-در صورت نبـود کتابهای ضروری که در کتابخانـه موجود نیست چه باید کرد ؟ تحویل لیست کتابهای درخواستی از دانشجویان و اساتیـد و پیگیری خریـد آنهـا .