درخواست استفاده از کارگاه ها و آزمایشگاه های واحد

دانشجوی محترم

در صورتی که مایل به استفاده از کارگاه ها و آزمایشگاه های واحد می باشید ابتدا از وجود دستگاه ها و مواد مورد نیاز خود در کارگاه و یا آزمایشگاه مورد نظر خود مطمئن شده سپس فرم پیوست را تکمیل نموده و پس از دریافت امضاهای لازم به معاونت پژوهش تحویل دهید.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل