ثبت نمره پایان نامه پس از دفاع

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نمره پایان نامه

1-      یک جلد پایان نامه صحافی شده که بصورت دو رو پرینت گرفته شده است با جلد گالینگور (کاملا مطابق با راهنمای تدوین پایان نامه واحد خمین)

           نسخه نهایی پایان نامه باید بصورت پشت و رو پرینت گرفته شده باشد.

2- دو عدد CD شامل:

الف- دو فایل word و pdf از اولین صفحه تا پایان فصل ها به ترتیب و پشت سرهم در قالب یک فایل(از ارائه بخش های پایان نامه در فایل های مجزا اکیدا خودداری شود.)

ب- تصویر صفحه تعهدنامه اصالت پایان نامه یا رساله (امضا و مهرشده) و تصویر تایید داوران (امضا شده)در فایل pdf  گنجانده شده باشد.

ج- نام هردو فایل word و pdf به لاتین و شامل نام و نام خانوادگی نگارنده پایان نامه باشد.

د- حجم فایل کمتر از 10MB باشد.

ه- بر روی جلد CD حتما برچسب تایپ شده شامل نام دانشگاه،نام دانشکده، مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، گروه، نام و نام خانوادگی نگارنده ، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام و نام خانوادگی استاد مشاور، عنوان پایان نامه و سال باشد.

3-      فرم تکمیل شده نمره مقاله (در صورت ارائه مقاله ) و فرم تکمیل شده عدم ارائه مقاله (در صورت عدم ارائه مقاله )     (موجود در فایل پیوست)

4-      فرم تحویل پایان نامه به استادان راهنما، مشاور وداور و کتابخانه (موجود در فایل پیوست)

 

 

 

 

 


لینک دانلود فایل