تاریخ برگزاری جلسات دفاع

پروین انگوری

مشاوره - بالینی

دوشنبه

12/6/97

8

اعظم ساعدی

مشاوره - بالینی

دوشنبه

12/6/97

8:30

محمد رضا حاجی نادعلی

مدیریت

دوشنبه

12/6/97

8

علی استهلکی

عمران

دوشنبه

12/6/97

8

احمد ترکاشوند

مشاوره - بالینی

دوشنبه

12/6/97

9

فهیمه محمدی

مشاوره - بالینی

دوشنبه

12/6/97

9:30

فریده حمیدی پور

مشاوره - بالینی

دوشنبه

12/6/97

10

حمید علی اکبری

مدیریت

دوشنبه

12/6/97

9

 

امیرحسین باقرپور

مدیریت

دوشنبه

12/6/97

10

طیبه صالحی

مدیریت

دوشنبه

12/6/97

10:30

حمید زارعی

عمران

دوشنبه

12/6/97

9

مریم حمیدی

حسابرسی

دوشنبه

12/6/97

9

سعیده محمدی

حسابداری

دوشنبه

12/6/97

9:30

فاطمه عبیری

حسابداری

دوشنبه

12/6/97

10

مرجان عباسی

حسابداری

دوشنبه

12/6/97

10:30

داریوش مصطفائی

حسابداری

دوشنبه

12/6/97

11

 

رحمن شیخ آبادی

حسابداری

دوشنبه

12/6/97

11:30

بهدخت بهزادپور

فقه و جزا

دوشنبه

12/6/97

11:30

 

امید طاهری

حقوق

دوشنبه

12/6/97

12

شهریار معماری

فناوری اطلاعات

دوشنبه

12/6/97

10

بهزاد شاهرضایی

عمران

دوشنبه

12/6/97

10

 

مهدی شیخی

عمران

دوشنبه

12/6/97

11

مریم ایرانشاهی

کامپیوتر

دوشنبه

12/6/97

11

سیده مریم رفیعی

مشاوره - بالینی

دوشنبه

12/6/97

11

 

ایران دوخت مل حسینی

مشاوره - بالینی

دوشنبه

12/6/97

11:30

 

علی زارعلی

عمران

دوشنبه

12/6/97

12

پریسا اسلامی

مشاوره - بالینی

دوشنبه

12/6/97

 

سید حامد موسوی

مشاوره - بالینی

دوشنبه

12/6/97

14

صغری باقری اصل

مشاوره - بالینی

دوشنبه

12/6/97

14:30

محمود رستمی

مدیریت

دوشنبه

12/6/97

14

محمد امین هوشمند

عمران

دوشنبه

12/6/97

14

حسین مهدیزاده

عمران

دوشنبه

12/6/97

15

منصوره انصاری

حسابداری

سه شنبه

13/6/97

8

مهدی حسنی

عمران

سه شنبه

13/6/97

8

جمال شریفی

مکانیک

سه شنبه

13/6/97

8

مریم مصیب زاده

مدیریت

سه شنبه

13/6/97

8:30

ابراهیم موسائی

مدیریت

سه شنبه

13/6/97

9

 

رضا محبی نژاد

عمران

سه شنبه

13/6/97

9

اسفندیار صادقی

مدیریت

سه شنبه

13/6/97

9:30

 

ابراهیم عیسی آبادی

مدیریت

سه شنبه

13/6/97

10

مهرداد کاوه

مکانیک

سه شنبه

13/6/97

9

فریده شمسی

روانشناسی

سه شنبه

13/6/97

8

مریم رادمرد

روانشناسی

سه شنبه

13/6/97

8:30

جواد سنبلی

روانشناسی

سه شنبه

13/6/97

9

سمیرا کاکولوند

روانشناسی

سه شنبه

13/6/97

9:30

مهدی پاپی

روانشناسی

سه شنبه

13/6/97

10

محمود قاسمی

روانشناسی

سه شنبه

13/6/97

10:30

امین نظیفی

مکانیک

سه شنبه

13/6/97

10

وهب حسنی

مکانیک

سه شنبه

13/6/97

11

محمد سرلک

مکانیک

سه شنبه

13/6/97

11

 

مرتضی عبدی

حقوق

سه شنبه

13/6/97

11

اشکان کریوند

برق

سه شنبه

13/6/97

12

 

سیدرضا آقایاری

عمران

سه شنبه

13/6/97

12

مانا قریشی

بالینی

سه شنبه

13/6/97

14

سید فرزاد حسینی

برق

سه شنبه

13/6/97

14

مهین قاسمی پیربلوطی

برق

سه شنبه

13/6/97

15

مهدی گودرزی

حقوق

چهارشنبه

14/6/97

8

علی چنایی

مدیریت

چهارشنبه

14/6/97

8

محسن میرشفیعی

مدیریت

چهارشنبه

14/6/97

8:30

محمد رضا انصاری جعفری

مدیریت

چهارشنبه

14/6/97

10

عباس جوانمردی

حقوق

چهارشنبه

14/6/97

8:30

محمد حیدریان

حسابداری

چهارشنبه

14/6/97

8:30

مسعود عرب پور

حقوق

چهارشنبه

14/6/97

9

سید حجت الله انوری

حسابداری

چهارشنبه

14/6/97

9

مهناز عزتی

حسابداری

چهارشنبه

14/6/97

10

محسن فتحی

مدیریت مالی

چهارشنبه

14/6/97

10:30

 

شهلا طیبی

حسابداری

چهارشنبه

14/6/97

11

مریم حاجیلو

معماری

چهارشنبه

14/6/97

9

 

امیدطاهری

حقوق

چهارشنبه

14/6/97

10

شهاب ابدال

معماری

چهارشنبه

14/6/97

10

فائزه حسینی فر

حقوق

چهارشنبه

14/6/97

9:30

حسین جمشیدی

معماری

چهارشنبه

14/6/97

11

عاطفه حسینی فر

حقوق

چهارشنبه

14/6/97

10

مجید اژدری نیا

مشاوره

چهارشنبه

14/6/97

10

محمد علی زارعشاهی

مشاوره

چهارشنبه

14/6/97

10:30

شهلا نوروزیان

بالینی

چهارشنبه

14/6/97

11

لوایی

مدیریت

چهارشنبه

14/6/97

12

محسن براتی زاده

مدیریت

چهارشنبه

14/6/97

14

داریوش شفیعی کزاز

کامپیوتر

چهارشنبه

14/6/97

14

عابدینی

حقوق

چهارشنبه

14/6/97

15

صادق کریمی منفرد

عمران

شنبه

17/6/97

8

زهرا محبتی

مشاوره

شنبه

17/6/97

8:30

محمود شعبانی

عمران

شنبه

17/6/97

8:30

اصغر عبدالملکی

مشاوره

شنبه

17/6/97

9

ایمان قاضی زاهدی

حسابداری

شنبه

17/6/97

9

مریم طالب پور دهکردی

حقوق

شنبه

17/6/97

9

حبیب الله دودانی

حقوق

شنبه

17/6/97

9:30

احمدرضا قلعه نویی

حسابداری

شنبه

17/6/97

9:30

جعفر چقایی

حسابداری

شنبه

17/6/97

10

زهرا سعیدی

حسابداری

شنبه

17/6/97

10:30

محمد حسین پور حسن

حسابداری

شنبه

17/6/97

11

 

عزیزه عزیزی

حسابداری

شنبه

17/6/97

11:30

نبی خوانساری

مشاوره

شنبه

17/6/97

9:30

مهریه یاری

حقوق

شنبه

17/6/97

14:30

احسان عزیزی

بالینی

یکشنبه

18/6/97

8

فرزاد قلاوندی

مکانیک

یکشنبه

18/6/97

8:30

مهنوش عبدی

حقوق

یکشنبه

18/6/97

8:30

عطیه مجیدزاده

حقوق

یکشنبه

18/6/97

9

 

سبحان رضایی

حقوق

یکشنبه

18/6/97

9:30

سید رضا باقری

مکانیک

یکشنبه

18/6/97

9:30

سهیل شیرمحمدی

مکانیک

یکشنبه

18/6/97

10:30

ناصر سوادی

حقوق

یکشنبه

18/6/97

10

مسعود قاسمی

حقوق

یکشنبه

18/6/97

10:30

زهرا حسن زاده

حقوق

یکشنبه

18/6/97

11

محمرضا کلبه داری

مکانیک

یکشنبه

18/6/97

11:30

سید مهیار تیموریان

حسابداری

یکشنبه

18/6/97

12

راضیه زرگر

حسابداری

یکشنبه

18/6/97

12:30

 

میلاد نیلچی

حسابداری

یکشنبه

18/6/97

14

 

زهرا ساسانی

حسابداری

یکشنبه

18/6/97

14:30

مهرنوش نصری

بالینی

یکشنبه

18/6/97

14

آتناسادات محمدی

حقوق

یکشنبه

18/6/97

14

مینا حبیبی

حقوق

یکشنبه

18/6/97

14:30

سحر جعفری

حقوق

یکشنبه

18/6/97

15

سعید کیانی

حسابرسی

یکشنبه

18/6/97

14:30

سعید خوش دوست

حسابرسی

یکشنبه

18/6/97

15

سعید نوروزی ارمکی

حسابداری

یکشنبه

18/6/97

15:30

 

مهدی گراوند

حسابداری

یکشنبه

18/6/97

 

مرضیه رضاعلی

بالینی

دوشنبه

19/6/97

8

حسن مرادی

بالینی

دوشنبه

19/6/97

8:30

رضوان خیرالهی

کامپیوتر

دوشنبه

19/6/97

8

عبدالکریم رحیمی کیا

عمران

دوشنبه

19/6/97

8

ساناز بالنگ

روانشناسی

دوشنبه

19/6/97

8

سحر بالنگ

روانشناسی

دوشنبه

19/6/97

8:30

 

میترا قرقانی

روانشناسی

دوشنبه

19/6/97

9

آرمان کاظمی نژاد

کامپیوتر

دوشنبه

19/6/97

9

زهره افشار

حسابداری

دوشنبه

19/6/97

9

میثم بقایی

حسابداری

دوشنبه

19/6/97

9:30

محمد امین رعنایی

عمران

دوشنبه

19/6/97

9

حسین کریمی

مدیریت

دوشنبه

19/6/97

9

مهدی عبدالهی

مدیریت

دوشنبه

19/6/97

9:30

 

محسن ایمانی پور

مدیریت

دوشنبه

19/6/97

10

سیدجعفر حسینی

مدیریت

دوشنبه

19/6/97

10:30

سعید مختاری فرد

مدیریت

دوشنبه

19/6/97

11

حاجی محمد عزیزی

عمران

دوشنبه

19/6/97

11

ستار باقری

مدیریت

دوشنبه

19/6/97

11:30

حسین  فتاحی

کامپیوتر

دوشنبه

19/6/97

10

سعید عسگری

حقوق

دوشنبه

19/6/97

10

مهتاب یاری

حقوق

دوشنبه

19/6/97

10:30

 

مریم ناصری پور

حقوق

دوشنبه

19/6/97

11

 

مهناز رحیمی

حقوق

دوشنبه

19/6/97

11:30

 

مهدی حیدری

حقوق

دوشنبه

19/6/97

12

پویا خادم موسوی

کامپیوتر

دوشنبه

19/6/97

11

احسان حسینی

کامپیوتر

دوشنبه

19/6/97

12

نسترن محمدی

حسابداری

دوشنبه

19/6/97

12

 

سعید عمرائی

عمران

دوشنبه

19/6/97

12

 

حاجی محمد عزیزی

عمران

دوشنبه

19/6/97

11

مجتبی احمدی

معماری

دوشنبه

19/6/97

14

سیده قدسیه حجازی

معماری

دوشنبه

19/6/97

14

 

محمدرضا بیات

کامپیوتر

دوشنبه

19/6/97

14

وحید احمری

عمران

دوشنبه

19/6/97

14

علی حکمت

عمران

دوشنبه

19/6/97

15

عبدالله توکلی

معماری

دوشنبه

19/6/97

15

 

کامران سبزیان

زبان

سه شنبه

20/6/97

8

حبیب الله نوروزی

عمران

سه شنبه

20/6/97

8

حمید غلامی

بالینی

سه شنبه

20/6/97

8

مریم نعمت اللهی

بالینی

سه شنبه

20/6/97

8:30

 

مهدی خلیلی

بالینی

سه شنبه

20/6/97

9

فاطمه محمدتقی

بالینی

سه شنبه

20/6/97

10

حسین حسنیه

زبان

سه شنبه

20/6/97

8:30

 

خانم عبداللهی

زبان

سه شنبه

20/6/97

9

کریم جمشیدی

زبان

سه شنبه

20/6/97

9:30

مجید دالایی

عمران

سه شنبه

20/6/97

9

علیرضا شربتی

حسابرسی

سه شنبه

20/6/97

9

نازیلا رضائی

حسابداری

سه شنبه

20/6/97

10

محسن محمدی

حسابداری

سه شنبه

20/6/97

11

محمد حسن رجبی

برق

سه شنبه

20/6/97

10

حسین فضائلی

برق

سه شنبه

20/6/97

10

مریم ملاحسینی

برق

سه شنبه

20/6/97

11

مسیح فرج زاده

برق

سه شنبه

20/6/97

12

مجید خدابخشی

مدیریت مالی

سه شنبه

20/6/97

9:30

پریوش رستمی

عمران

سه شنبه

20/6/97

11

ایمان رضایی

حسابداری

سه شنبه

20/6/97

11:30

محمد سلیمانی

حسابداری

سه شنبه

20/6/97

12

شکوفه فرجیان

حسابداری

سه شنبه

20/6/97

 

زهره فصاحت

حسابداری

سه شنبه

20/6/97

 

 

بهاره قربان نژاد

عمران

سه شنبه

20/6/97

12

فرانک قمی

معماری

سه شنبه

20/6/97

14

 

مرضیه کریمی

حسابداری

سه شنبه

20/6/97

14

زهرا جعفری

حسابداری

سه شنبه

20/6/97

15

نفیسه شهیدی

مدیریت

سه شنبه

20/6/97

14

سمیرا مرتضوی

مدیریت

سه شنبه

20/6/97

14:30

زهرا عمادی پور

مشاوره

سه شنبه

20/6/97

14:30

احمدرضا شاه محمدی

مدیریت

سه شنبه

20/6/97

15

رضا رفیعی

عمران

سه شنبه

20/6/97

14

حامد بهرامی یار احمدی

عمران

سه شنبه

20/6/97

15

محمد مشایخی

حقوق

سه شنبه

20/6/97

14

امیرکایدانی

حقوق

سه شنبه

20/6/97

14:30

شادی بیرانوند

حقوق

سه شنبه

20/6/97

15

الهام زمانی

علم و اطلاعات و دانش شناسی

سه شنبه

20/6/97

14:30

اکرم عباسی

علم و اطلاعات و دانش شناسی

سه شنبه

20/6/97

15

حمیدرضا امیرکیا

علم و اطلاعات و دانش شناسی

سه شنبه

20/6/97

15:30

 

فاطمه آخوندی

حسابداری

چهارشنبه

21/6/97

8:30

سمیه اکبری

حسابداری

چهارشنبه

21/6/97

9

 

فرناز  چراغی

مشاوره

چهارشنبه

21/6/97

9

زهرا عسگری

حسابداری

چهارشنبه

21/6/97

9:30

قیصر نظری حسن آباد

حسابداری

چهارشنبه

21/6/97

10

فاطمه فضلی

حسابداری

چهارشنبه

21/6/97

10:30

اکرم رهنما

حسابداری

چهارشنبه

21/6/97

11

اکرم کاظمی

حسابداری

چهارشنبه

21/6/97

11:30

علی رشنوادی

عمران

چهارشنبه

21/6/97

8

 

امین اسماعیلی

عمران

چهارشنبه

21/6/97

9

اصغر سرلک

برق

چهارشنبه

21/6/97

9

غلامعلی سرلک

برق

چهارشنبه

21/6/97

10

سعید سرداری

برق

چهارشنبه

21/6/97

11

علی امیری

برق

چهارشنبه

21/6/97

12

 

محمدرضا عسگری

حقوق

چهارشنبه

21/6/97

10

 

فرزاد خلیلی سپهر

حقوق

چهارشنبه

21/6/97

10:30

 

الهام کشاورز

حقوق

چهارشنبه

21/6/97

11

 

ابراهیم رهسپار

حقوق

چهارشنبه

21/6/97

11:30

جمال سپهوندیان

عمران

چهارشنبه

21/6/97

12

مجتبی گرجی

عمران

چهارشنبه

21/6/97

14

کیارش بداغی

برق

چهارشنبه

21/6/97

14

افسانه میرالی رستمی

برق

چهارشنبه

21/6/97

15

سید اصغر عباسی

مدیریت

چهارشنبه

21/6/97

14

علی کریمی

حسابداری

چهارشنبه

21/6/97

14

زهرا بغدادی

حسابداری

چهارشنبه

21/6/97

14:30

علی اصغر طریقی

تاریخ و تمدن

چهارشنبه

21/6/97

14

داود کمانی

تاریخ و تمدن

چهارشنبه

21/6/97

14:30

محمدرضا داورپناه

مدیریت

چهارشنبه

21/6/97

14:30

 

مهدی صادقی

مدیریت

چهارشنبه

21/6/97

15

هادی کوشکی

حقوق

چهارشنبه

21/6/97

14:30

یادگار صالحی

حقوق

چهارشنبه

21/6/97

15

داود بیات

حقوق

چهارشنبه

21/6/97

15:30

سیده آسیه عباسی

مشاوره

چهارشنبه

21/6/97

14

الناز هوشمند

مشاوره

چهارشنبه

21/6/97

14:30

محمد عابد نجفی

عمران

چهارشنبه

21/6/97

15

شیما آقاخانی

بالینی

چهارشنبه

21/6/97

15