کد اخلاق

دانشجوی گرامی!

جهت در یافت کد اخلاق، حداکثر 15 روز پس از تایید پروپوزال در شورای پژوهش، مدارک پیوست را تکمیل نموده و به پژوهش مراجعه نمایید."

دانلود فایل پیوست