رئیس فناوری اطلاعات

مهندس حمید رضا خیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار