فرم اظهارنظر داور جهت دفاع از پایان نامه

قابل توجه دانشجویان محترم

فرم ذیل را به همراه پیش نویس پایان نامه حداقل 10روز قبل از دفاع به داور محترم تحویل و نتیجه داوری حداقل 3 روز قبل از دفاع به دانشجو و استاد راهنما اطلاع رسانی شود. 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل