همایش ها و تفاهم نامه ها

همایش ملی سنگ نگاره ها اردیبهشت95 در واحد خمین برگزار می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به معاونت پژوهش واحد خمین مراجعه نمایید.