باشگاه پژوهشگران جوان

باشگاه پژوهشگران جوان در یک نگاه                                                                                     

از آنجا که دانشگاه آزاد اسلامی بخش مهمی از رسالت آموزش و پرورش استعدادهای فرزندان مهین اسلامی را عهده دار می باشد و باتوجه به اهمیت رشد و شکوفایی استعدادهای جوان کشور، شناسایی دانش آموزان، دانش پژوهان جوان و مستعد، حمایت، تقویت و راهنمایی آن ها به منظور ارتقاء دانش، بروز خلاقیت ها و نوآوری های آنان تاثیر بسزایی در نیل به اهداف دانشگاه خواهد داشت. لذا دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می کند تا تسهیلات و امکانات لازم را برای تشویق جوانان خلاق و کار آفرین و علاقمند به دانش و پژوهش از هر جهت در چهار چوب امکانات موجود را فراهم سازد .
باشگاه پژوهشگران جوان موسسه ای است غیر انتفاعی که با هدف شناسایی ، جذب ، پرورش ، حمایت و هدایت و اعتلای سطح علمی دانش آموزان و دانشجویان و جوانان با استعداد کشور از طریق تشکل بخشیدن به آنها در قالب گروه های پژوهشی و علمی تشکیل و زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کند. مرکز باشگاه در تهران بوده و در صورت تصویب هیات امناء شعب آن می تواند در تمامی شهرهای کشور با همکاری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل گردد. اهداف کلان باشگاه پژوهشگران جوان شامل، بروز و ظهور خلاقیت های اعضاء در زمینه های گوناگون علمی، پژوهشی، آموزشی و کارآفرینی، ارتقای سطح کیفی اعضاء در ابعاد مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، توسعه روحیه گروه گرایی در بین اعضاء و ساماندهی آن ها در فعالیت های دسته جمعی و هدایت و تقویت استعدادهای اعضاء در جهت تأمین نیازهای علمی
پژوهشی کشور.