ردیف

 نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

روز دفاع

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

زهره ناقور

مشاوره(بالینی)

سه شنبه

28/10/95

14:45

زینب احمدیان فرد

کامپیوتر

چهارشنبه

29/10/95

13:30

نگین افضلی

کامپیوتر

چهارشنبه

29/10/95

14:15

 

طاهره یحیی پور

بالینی

یکشنبه

10/11/95

10

نسرین اسلامی

بالینی

یکشنبه

10/11/95

11

ام کلثوم بزرگی نیا

بالینی

یکشنبه

10/11/95

14

مرتضی طبرزدی پور

مشاوره

یکشنبه

10/11/95

14:30

بهزاد براتی

برق

دوشنبه

11/11/95

9

مصطفی موذنی

برق

دوشنبه

11/11/95

10

میثم رنجبر

مکانیک

شنبه

23/11/95

8

بیژن صفریان

مکانیک

شنبه

23/11/95

8:30

امیر پهلوان نشان

مکانیک

شنبه

23/11/95

9:15

آیت الله محمدی

مکانیک

شنبه

23/11/95

10

بهنام قلندر لکی

مکانیک

یکشنبه

24/11/95

8:30

 

ابوالفضل ابراهیمی

حسابداری

دوشنبه

27/10/95

8

 

امیر دهقانی

حسابداری

دوشنبه

27/10/95

8:30

 

فاطمه اکبری

حقوق

دوشنبه

27/10/95

9

 

پرستو نجفی

حقوق

دوشنبه

27/10/95

9:45

 

آرزو طاهری نیا

حقوق

دوشنبه

27/10/95

10:30

 

حسین روحانی

حقوق

دوشنبه

27/10/95

11:15

 

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 24554