مدارک مورد نیاز جهت ثبت نمره پایان نامه

1-      2 جلد پایان نامه صحافی شده که بصورت دو رو پرینت گرفته شده است با جلد گالینگور (کاملا مطابق با راهنمای تدوین پایان نامه واحد خمین)

           نسخه نهایی پایان نامه باید بصورت پشت و رو پرینت گرفته شده باشد.

2-      2عدد CD با قاب شیشه ای و برچسب مخصوص(موجود در فایل پیوست) که هر دو سی دی شامل:

                     یک فایل pdf از پایان نامه کاملا مطابق با نسخه نهایی

                     یک فایل word از پایان نامه

                     مقاله در صورتی که دانشجو مقاله ارائه نموده است.

3-      فرم تکمیل شده نمره مقاله (در صورت ارائه مقاله ) و فرم تکمیل شده عدم ارائه مقاله (در صورت عدم ارائه مقاله )     (موجود در فایل پیوست)

4-      فرم تحویل پایان نامه به استادان راهنما، مشاور وداور و کتابخانه (موجود در فایل پیوست)

 

 

 

 

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 7172