دو نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقاله اختصاص می یابد. دانشجویان در صورت داشتن فرصت نظام وظیفه و یا نداشتن مشکل نظام وظیفه، به مدت 6 ماه  با مجوز دانشکده و تا یک سال با مجوز معاونت پژوهش و فناوری واحد فرصت دارند تا پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه خود را ارائه دهند. در غیر این صورت پایان نامه دانشجو از نظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر از 18 نمره ارزیابی می شود.

 

در صورت ارائه مقاله، برای افزودن نمره مقاله به نمره پایان نامه،  دانشجو باید یک سی دی حاوی مقاله (بصورت word و pdf)  و یک نسخه پرینت از آن به همراه فرم تعیین ارزش مقاله و 2 نسخه از فرم تعهد چاپ مقاله بصورت تکمیل شده و دارای امضاهای لازم به پژوهش تحویل دهد.

در صورت عدم ارئه مقاله، دانشجو باید فرم عدم ارئه مقاله را از سایت دریافت نموده و پس از تکمیل و امضاء آن را به پژوهش تحویل دهد.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 فرم عدم ارائه مقاله
 فرم تعیین ارزش مقاله
 تعهد چاپ مقاله
 شیوه آدرس دهی دانشگاه برای پذیرش مقاله
تعداد بازديد از اين صفحه : 2519