مشخصات فردی

نام و نام­ خانوادگی: محمد مهدی خوش گفتار

پست الکترونیک: mm.khoshgoftar@gmail.com

شماره تماس: 46337801 داخلی 1111

 

تحصیلات

- دکتری تخصصی مهندسی نقشه برداری - گرایش سنجش از دور، دانشگاه تهران، تهران، ایران، در حال تحصیل

- کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری- گرایش سنجش از دور، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران، 1386- 1389.

- کارشناسی مهندسی عمران - نقشه برداری، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک (صنعتی اراک فعلی)، اراک، ایران، 1381-1385.

 

سوابق حرفه ای و شغلی

- مدیر پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمین، 1395/07/01 تا به امروز

- مدیر گروه مهندسی عمران-نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمین، 1390/06/01-1394/10/01

- مدیر باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمین،1393/02/01-1393/07/01

- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی و دارای پروانه اشتغال بکار سراسری، از سال 1388 تا به امروز

- همکاری با شرکت مشاوره آریان پژوهان پارس در نقشه‌برداری پروژه‌های ساختمانی، از سال 1385 تا به امروز

- اردیبهشت ماه 1384: برداشت توپوگرافی و تهیة نقشه برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی در 3 منطقة آبگرم محلات، مجتمع رفاهی سد 15 خرداد دلیجان و پارک کلاله

- مهر تا آذر ماه 1384: پیاده سازی ساختمان مسجد و بانک در دانشگاه اراک واحد سردشت و محاسبة حجم عملیات خاکی

- دی ماه 1383 تا شهریور ماه 1384: همکاری با دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد اراک در برداشت شهری و تهیة نقشة شهر آستانه

- مهر و آبان ماه 1383: همکاری با دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد اراک در برداشت شهری و تهیة نقشة شهر داوود آباد

- تیر و مرداد ماه 1382: همکاری با دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد اراک در برداشت توپوگرافی طرح تعریض کمربند شمالی اراک

 

فعالیت­های آموزشی

- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمین از سال 1390 تا کنون.

- تدریس درس نقشه برداری عمومی از نیمسال دوم سال تحصیلی 91-92 تا  تا نیمسال دوم 93-94 در گروه مهندسی عمران دانشگاه علوم اراک.

- تدریس دروس فتوگرامتری (1، 2، 3 و 4)، عملیات فتوگرامتری (1، 2، 3 و 4)، عملیات نقشه برداری مسیر و نقشه برداری معدنی و نرم افزار MATLAB  از نیمسال اول سال تحصیلی 88-89 تا نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91 در دانشگاه صنعتی اراک.

- آموزش نرم‌افزار Idiris Andes به دانشجویان  کارشناسی ارشد دورة مشترک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و ITC هلند.

- تدریس دروس نقشه‌برداری و فتوگرامتری 1و 2 در آموزشکدة غیرانتفاعی-غیردولتی یاسین بروجرد (نیمسال دوم سال تحصیلی 87-88)

 

مقالات

- مقاله علمی-پژوهشی با عنوان "مدلسازی و پیش‌بینی سری زمانی شاخص‌های خشکسالی با روش‌های یادگیری ماشین به منظور مدیریت مخاطرات (مطالعه موردی: منطقه شرقی اصفهان)" در نشریه علمی- پژوهشی دانش مخاطرات، سال 1394

- مقاله علمی-پژوهشی با عنوان "شبیه سازی رشد شهری در تهران با استفاده از مدل CA-Markov" در نشریه علمی-پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران سال 1389

- ارائه مقاله‌ای با عنوان "مدلسازی زمانی-مکانی رشد شهری: روشی مبتنی بر تلفیق cellular automata و زنجیره مارکوف" در همایش ملی ژئوماتیک-سازمان نقشه برداری سال 1389

- ارائه مقاله‌ای با عنوان "تعیین بهینه مدل درون یابی برای کمیت ها جهت استفاده در سامانه های اطلاعات مکانی" در همایش ملی ژئوماتیک-سازمان نقشه‌برداری سال 1386

- ارائه مقاله‌ای با عنوان "A cellular automata and markov integrated approach for modeling spatiotemporal  growth of urban areas" در کنفرانس بین‌المللی Map Asia 2010-مالزی سال 2010

- ارائه مقاله‌ای با عنوان " Interpolation and error propagation models for raster datasets based on map algebra in master planning of markazi province" در در کنفرانس بین‌المللی Map Asia 2007-مالزی سال 2007

 

مهارتهای رایانه‌ای:

- تسلط بر نرم‌افزار‌های تخصصی رشته نقشه‌برداری:   Auto Cad, Autodesk Land, ArcGIS, Envi, Erdas Imagine, Idrisi, SDR Map, Matlab

- تسلط بر نرم‌افزار‌های: Word, Excel,Power Point

 

زمینه­ های تحقیقاتی مورد علاقه

کاربرد سنجش از دور و GIS در زمینه‌های مختلف شهری – پردازش تصویر – کاربرد سری های زمانی در سنجش از دور

تعداد بازديد از اين صفحه : 2409