رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد خمین

مهندس حمید رضا خیّری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

تلفن تماس:08646337801    داخلی 1010

ایمیل: iau_kh@yahoo.com

تعداد بازديد از اين صفحه : 887